Nefrogen diabetes insipidus (Nephrogenic diabetes insipidus)

Nefrogen diabetes insipidus

Sjukdom med onormalt stor urinutsöndring, kännetecknad av normala njurfiltreringsnivåer och normala mängder av lösliga ämnen, men med konstant hypoton urin. Tillståndet beror på njurkanalernas oförmåga att reagera på urinhämmande (antidiuretiska) hormoner, som t ex vasopressin. Kanalernas okänslighet för vasopressin kan vara resultatet av genetiska defekter, sjukdomar, läkemedelsverkningar, eller graviditet.

Förklaring på engelska

A genetic or acquired polyuric disorder characterized by persistent hypotonic urine and HYPOKALEMIA. This condition is due to renal tubular insensitivity to VASOPRESSIN and failure to reduce urine volume. It may be the result of mutations of genes encoding VASOPRESSIN RECEPTORS or AQUAPORIN-2; KIDNEY DISEASES; adverse drug effects; or complications from PREGNANCY.

Synonym, svenska: Nefrogen diabetes insipidus, typ II; Nefrogen diabetes insipidus, typ I; Vasopressin-resistent diabetes insipidus

Synonym, engelska: Nephrogenic Diabetes Insipidus; Nephrogenic Diabetes Insipidus, Type II; Diabetes Insipidus, Nephrogenic, Type II; Diabetes Insipidus, Nephrogenic, Autosomal; Congenital Nephrogenic Diabetes Insipidus; Nephrogenic Diabetes Insipidus, Type I; Diabetes Insipidus, Nephrogenic, Type 1; Diabetes Insipidus, Nephrogenic, Type I; Diabetes Insipidus, Nephrogenic, X-Linked; Acquired Nephrogenic Diabetes Insipidus; ADH-Resistant Diabetes Insipidus; Vasopressin-Resistant Diabetes Insipidus; Diabetes Insipidus Renalis

Svensk term Nefrogen diabetes insipidus
Synonym på svenska Nefrogen diabetes insipidus, typ II; Nefrogen diabetes insipidus, typ I; Vasopressin-resistent diabetes insipidus
Synonym på engelska Nephrogenic Diabetes Insipidus; Nephrogenic Diabetes Insipidus, Type II; Diabetes Insipidus, Nephrogenic, Type II; Diabetes Insipidus, Nephrogenic, Autosomal; Congenital Nephrogenic Diabetes Insipidus; Nephrogenic Diabetes Insipidus, Type I; Diabetes Insipidus, Nephrogenic, Type 1; Diabetes Insipidus, Nephrogenic, Type I; Diabetes Insipidus, Nephrogenic, X-Linked; Acquired Nephrogenic Diabetes Insipidus; ADH-Resistant Diabetes Insipidus; Vasopressin-Resistant Diabetes Insipidus; Diabetes Insipidus Renalis
Engelsk term Nephrogenic diabetes insipidus
MESH ID D018500

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.