Neisseria elongata (Neisseria elongata)

Neisseria elongata

En art gramnegativa, aeroba bakterier som uppträder som korta kedjor av stavar. Den har isolerats från svalget hos friska individer och patienter med endokardit. Det finns flera kända underarter.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative, aerobic BACTERIA consisting of short chains of rods. It has been isolated from the PHARYNX of healthy individuals and patients with ENDOCARDITIS. There are several recognized subspecies.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Neisseria elongata
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Neisseria elongata
MESH ID D042805

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.