Neisseria lactamica (Neisseria lactamica)

Neisseria lactamica

En art gramnegativa, aeroba bakterier som är vanligt förekommande i svalget hos småbarn, men sällan sjukdomsframkallande. Den är den enda arten som producerar syra av laktos (mjölksocker).

Förklaring på engelska

A species of gram-negative, aerobic BACTERIA commonly found in the NASOPHARYNX of infants and children, but rarely pathogenic. It is the only species to produce acid from LACTOSE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Neisseria lactamicus

Svensk term Neisseria lactamica
Synonym på svenska
Synonym på engelska Neisseria lactamicus
Engelsk term Neisseria lactamica
MESH ID D042806

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.