Neisseria meningitides, serogrupp A (Neisseria meningitidis, Serogroup A)

Neisseria meningitides, serogrupp A

Stammar av Neisseria meningitidis som var orsak till flest utbrott av meningokocksjukdom i Västeuropa och USA under första hälften av 1900-talet. De är fortfarande en huvudorsak till sjukdom i Asien och Afrika och särskilt till utbrott söder om Sahara.

Förklaring på engelska

Strains of Neisseria meningitidis responsible for most outbreaks of meningococcal disease in Western Europe and the United States in the first half of the 20th century. They continue to be a major cause of disease in Asia and Africa, and especially localized epidemics in Sub-Sahara Africa.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Meningococci, Serogroup A; Meningococcus, Serogroup A

Svensk term Neisseria meningitides, serogrupp A
Synonym på svenska
Synonym på engelska Meningococci, Serogroup A; Meningococcus, Serogroup A
Engelsk term Neisseria meningitidis, Serogroup A
MESH ID D038381

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.