Neisseria meningitidis, serogrupp B (Neisseria meningitidis, Serogroup B)

Neisseria meningitidis, serogrupp B

Stammar av Neisseria meningitidis som utgör den främsta orsaken till meningokockinfektioner hos barn. Serogrupp B-stammar påträffas oftast i isolerade fall och är mindre vanliga vid epidemiska utbrott.

Förklaring på engelska

Strains of Neisseria meningitidis which are the most common ones causing infections or disease in infants. Serogroup B strains are isolated most frequently in sporadic cases, and are less common in outbreaks and epidemics.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Meningococci, Serogroup B; Meningococcus, Serogroup B

Svensk term Neisseria meningitidis, serogrupp B
Synonym på svenska
Synonym på engelska Meningococci, Serogroup B; Meningococcus, Serogroup B
Engelsk term Neisseria meningitidis, Serogroup B
MESH ID D038541

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.