Neisseria meningitidis, serogrupp Y (Neisseria meningitidis, Serogroup Y)

Neisseria meningitidis, serogrupp Y

Stammar av Neisseria meningitidis som i USA ger upphov till sjukdom mest hos vuxna och äldre. Serogrupp Y-stammar är förknippade med lunginflammation.

Förklaring på engelska

Strains of Neisseria meningitidis which, in the United States, causes disease in mostly adults and the elderly. Serogroup Y strains are associated with PNEUMONIA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Meningococci, Serogroup Y; Meningococcus, Serogroup Y

Svensk term Neisseria meningitidis, serogrupp Y
Synonym på svenska
Synonym på engelska Meningococci, Serogroup Y; Meningococcus, Serogroup Y
Engelsk term Neisseria meningitidis, Serogroup Y
MESH ID D038581

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.