Neisseria mucosa (Neisseria mucosa)

Neisseria mucosa

En art gramnegativa, aeroba bakterier som finns i svalget hos människor och ingår i andningsvägarnas normalflora hos delfiner. Bakterierna ger ibland upphov till sjukdom hos människor och är patogena för möss.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative, aerobic BACTERIA, found in the human NASOPHARYNX and in the normal flora of the respiratory tissues in DOLPHINS. It is occasionally pathogenic for humans and pathogenic for MICE. (Bergey’s Manual of Systemic Bacteriology, 1st edition, p295)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Diplococcus mucosus

Svensk term Neisseria mucosa
Synonym på svenska
Synonym på engelska Diplococcus mucosus
Engelsk term Neisseria mucosa
MESH ID D042807

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.