Neisseria sicca (Neisseria sicca)

Neisseria sicca

En art gramnegativa, aeroba bakterier som finns i näsa, svalg och saliv hos människor.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative, aerobic BACTERIA found in the human NASOPHARYNX; SALIVA; and SPUTUM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Diplococcus siccus; Diplococcos pharyngis siccus

Svensk term Neisseria sicca
Synonym på svenska
Synonym på engelska Diplococcus siccus; Diplococcos pharyngis siccus
Engelsk term Neisseria sicca
MESH ID D042808

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.