Nekrotiserande fascit (Necrotizing Fasciitis)

Nekrotiserande fascit

En fulminant grupp A-streptokockinfektion som börjar med svårartad cellulit och sprider sig till såväl de yttre som inre bindvävshinnorna, med proppbildning i underhudskärlen och gangrän i de underliggande vävnaderna. Oftast utgör ett hudsår ingångsplatsen för infektionen, men ibland kan inget sådant sår påvisas.

Förklaring på engelska

A fulminating bacterial infection of the deep layers of the skin and FASCIA. It can be caused by many different organisms, with STREPTOCOCCUS PYOGENES being the most common.

Synonym, svenska: Fascit, nekrotiserande

Synonym, engelska: Fasciitides, Necrotizing; Necrotizing Fasciitides; Necrotizing Fasciitis; Fascitis, Necrotizing; Fascitides, Necrotizing; Necrotizing Fascitides; Necrotizing Fascitis

Svensk term Nekrotiserande fascit
Synonym på svenska Fascit, nekrotiserande
Synonym på engelska Fasciitides, Necrotizing; Necrotizing Fasciitides; Necrotizing Fasciitis; Fascitis, Necrotizing; Fascitides, Necrotizing; Necrotizing Fascitides; Necrotizing Fascitis
Engelsk term Necrotizing Fasciitis
MESH ID D019115

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.