Nekrotiserande sialometaplasi (Necrotizing Sialometaplasia)

Nekrotiserande sialometaplasi

En godartad, inflammatorisk, variabelt ulcererad, ibland bilateral, självläkande lesion av de mindre spottkörtlar som ofta förväxlas kliniskt och histologiskt med karcinom.

Förklaring på engelska

A benign, inflammatory, variably ulcerated, occasionally bilateral, self-healing lesion of the minor salivary glands that is often confused clinically and histologically with carcinoma.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Necrotizing Sialometaplasia; Necrotizing Sialometaplasias; Sialometaplasias, Necrotizing

Svensk term Nekrotiserande sialometaplasi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Necrotizing Sialometaplasia; Necrotizing Sialometaplasias; Sialometaplasias, Necrotizing
Engelsk term Necrotizing Sialometaplasia
MESH ID D012797

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.