Neorickettsia (Neorickettsia)

Neorickettsia

Ett släkte gramnegativa, intracytoplasmatiska bakterier som främst påträffas i vakuoler i blodmonocyter och i makrofager i lymf- och andra vävnader hos hundar, hästar och människor.

Förklaring på engelska

Genus of gram-negative, intracytoplasmic bacteria that are found primarily in VACUOLES of MONOCYTES in the BLOOD and MACROPHAGES of lymphoid or other tissues of DOGS; HORSES, and humans. (From Int. J. Syst. Evol. Microbiol. (2001) 51:2145-2165)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Neorickettsia helminthoeca

Svensk term Neorickettsia
Synonym på svenska
Synonym på engelska Neorickettsia helminthoeca
Engelsk term Neorickettsia
MESH ID D041102

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.