Neorickettsia risticii (Neorickettsia risticii)

Neorickettsia risticii

En art gramnegativa bakterier av släktet Neorickettsia och familjen Anaplasmataceae.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative bacteria in the genus NEORICKETTSIA, family ANAPLASMATACEAE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ehrlichia risticii

Svensk term Neorickettsia risticii
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ehrlichia risticii
Engelsk term Neorickettsia risticii
MESH ID D041103

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.