Neorickettsia sennetsu (Neorickettsia sennetsu)

Neorickettsia sennetsu

En art gramnegativa bakterier av släktet Neorickettsia och familjen Anaplasmataceae som orsakar sennetsufeber och förekommer i Fjärran östern och Sydostasien.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative bacteria in the genus NEORICKETTSIA, family ANAPLASMATACEAE, causing Sennetsu fever and found in the FAR EAST and SOUTHEAST ASIA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ehrlichia sennetsu

Svensk term Neorickettsia sennetsu
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ehrlichia sennetsu
Engelsk term Neorickettsia sennetsu
MESH ID D041101

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.