Neospora (Neospora)

Neospora

Ett släkte protozoparasiter av underklassen Coccidia. Dess olika arter är parasiter i hundar, nötkreatur, getter och får, bl a. N. caninum, en art som för det mesta infekterar hundar, etablerar sig intracellulärt i nervceller och andra celler, förökar sig endodyogent, innesluts inte i parasitblåsor och har ett flertal rhoptrier. Den orsakar sjukliga förändringar i många vävnader, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt aborter hos dräktiga honor.

Förklaring på engelska

A genus of protozoan parasites of the subclass COCCIDIA. Its species are parasitic in dogs, cattle, goats, and sheep, among others. N. caninum, a species that mainly infects dogs, is intracellular in neural and other cells of the body, multiplies by endodyogeny, has no parasitophorous vacuole, and has numerous rhoptries. It is known to cause lesions in many tissues, especially the brain and spinal cord as well as abortion in the expectant mother.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Neosporas; Neospora caninum; Neospora caninums; caninums, Neospora

Svensk term Neospora
Synonym på svenska
Synonym på engelska Neosporas; Neospora caninum; Neospora caninums; caninums, Neospora
Engelsk term Neospora
MESH ID D018688

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.