Neptunus (Neptune)

Neptunus

Den åttonde planeten i vårt solsystem, från solen räknat. Den hör till de yttre planeterna. Dess två månar är Nereid och Triton.

Förklaring på engelska

The eighth planet in order from the sun. It is one of the five outer planets of the solar system. Its two natural satellites are Nereid and Triton.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nereid; Triton

Svensk term Neptunus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nereid; Triton
Engelsk term Neptune
MESH ID D018541

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.