Nervskyddande medel (Neuroprotective Agents)

Nervskyddande medel

Läkemedel avsedda att förhindra skador i hjärnan eller ryggmärgen efter ischemi, slaganfall, krampanfall eller fysisk skada. Några måste ges förebyggande, medan andra kan ha effekt i efterhand. De har olika verkningsmekanismer, men minimerar ofta direkt eller indirekt den skada som frambringas av endogena, exciterande aminosyror.

Förklaring på engelska

Drugs intended to prevent damage to the brain or spinal cord from ischemia, stroke, convulsions, or trauma. Some must be administered before the event, but others may be effective for some time after. They act by a variety of mechanisms, but often directly or indirectly minimize the damage produced by endogenous excitatory amino acids.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Agents, Neuroprotective; Neuroprotectant; Neuroprotective Drugs; Drugs, Neuroprotective; Neuroprotectants; Neuroprotective Agent; Agent, Neuroprotective; Neuroprotective Drug; Drug, Neuroprotective; Neuroprotective Effect; Effect, Neuroprotective; Neuroprotective Effects; Effects, Neuroprotective

Svensk term Nervskyddande medel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Agents, Neuroprotective; Neuroprotectant; Neuroprotective Drugs; Drugs, Neuroprotective; Neuroprotectants; Neuroprotective Agent; Agent, Neuroprotective; Neuroprotective Drug; Drug, Neuroprotective; Neuroprotective Effect; Effect, Neuroprotective; Neuroprotective Effects; Effects, Neuroprotective
Engelsk term Neuroprotective Agents
MESH ID D018696

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.