Neuroendoskop (Neuroendoscopes)

Neuroendoskop

Instrument för visuell undersökning av inre vävnadsstrukturer i samband med neurokirurgiska ingrepp. Det finns två huvudkategorier av neuroendoskop: det fasta och det flexibla, för olika typer av undersökningar.

Förklaring på engelska

Instruments for the visual examination of interior structures related to NEUROSURGICAL PROCEDURES. There are two broad categories of neuroendoscopes, the rigid scope and the flexible scope, for various types of procedures.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Neuroendoscope

Svensk term Neuroendoskop
Synonym på svenska
Synonym på engelska Neuroendoscope
Engelsk term Neuroendoscopes
MESH ID D044582

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.