Neuronavigering (Neuronavigation)

Neuronavigering

Datorbaserat 3D-navigeringssystem som används inom neurokirurgi för styrning av de kirurgiska instrumenten i förhållande till patientens 3D-anatomi. En preoperativ, diagnostisk scan utgör referens och läggs på operationsbildfältet vid operationen.

Förklaring på engelska

Intraoperative computer-assisted 3D navigation and guidance system generally used in neurosurgery for tracking surgical tools and localize them with respect to the patient’s 3D anatomy. The pre-operative diagnostic scan is used as a reference and is transferred onto the operative field during surgery.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Frameless Stereotaxy; Stereotaxy, Frameless

Svensk term Neuronavigering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Frameless Stereotaxy; Stereotaxy, Frameless
Engelsk term Neuronavigation
MESH ID D038361

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.