Neuropil (Neuropil)

Neuropil

En tät, invecklad matta av sammanvävda gliautskott, fibriller, synapser, axoner och dendriter, utspridd bland nervcellerna i det centrala nervsystemets grå vävnad.

Förklaring på engelska

A dense intricate feltwork of interwoven fine glial processes, fibrils, synaptic terminals, axons, and dendrites interspersed among the nerve cells in the gray matter of the central nervous system.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Neuropils; Neuropile; Neuropiles

Svensk term Neuropil
Synonym på svenska
Synonym på engelska Neuropils; Neuropile; Neuropiles
Engelsk term Neuropil
MESH ID D019581

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.