Neuropilin-1 (Neuropilin-1)

Neuropilin-1

En dimer cellytereceptor som medverkar i angiogenes och axonal styrning. Neuripilin 1 är ett transmembranprotein på 140 kDa som binder klass 3-semaforiner och ett flertal andra tillväxtfaktorer. Neuropilin 1 bildar komplex med plexiner eller VEGF-receptorer, och bindningsaffinitet och specificitet bestäms av neuropilindimerens sammansättning och vad slags övriga receptorer som ingår i komplexet. Neuroplin 1 uttrycks i distinkta mönster under nervsystemets utveckling, som komplement till dem som gäller för neuroplil 2.

Förklaring på engelska

A dimeric cell surface receptor involved in angiogenesis (NEOVASCULARIZATION, PHYSIOLOGICAL) and AXONAL GUIDANCE. Neuropilin-1 is a 140-kDa transmembrane protein that binds CLASS 3 SEMAPHORINS, and several other growth factors. Neuropilin-1 forms complexes with plexins or VEGF RECEPTORS; their binding affinity and specificity are determined by the composition of the neuropilin dimer and the identity of other receptors complexed with it. Neuropilin-1 is expressed in distinct patterns during neural development, complementary to those described for NEUROPILIN-2.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Neuropilin 1; Sema III Receptor; Receptor, Sema III; NRP1 Protein; Semaphorin III Receptor; A5 Antigen; Antigen, A5; Npn-1 Protein; Npn 1 Protein

Svensk term Neuropilin-1
Synonym på svenska
Synonym på engelska Neuropilin 1; Sema III Receptor; Receptor, Sema III; NRP1 Protein; Semaphorin III Receptor; A5 Antigen; Antigen, A5; Npn-1 Protein; Npn 1 Protein
Engelsk term Neuropilin-1
MESH ID D039942

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.