Neuropilin-2 (Neuropilin-2)

Neuropilin-2

En transmembranreceptor för klass 3-semaforiner och flera isoformer av kärlendoteltillväxtfaktorer. Neuropilin 2 verkar antingen som en homodimer eller som en heterodimer med neuroplin 1. Bindningsaffiniteten hos neuropilin 2 varierar för olika klass 3-semaforinisoformer och beror på dimerens sammansättning. Proteinet bildar även receptorkomplex med plexiner och med VEGF-receptorer, vilket förändrar receptorns bindningsegenskaper.

Förklaring på engelska

Transmembrane receptor for CLASS 3 SEMAPHORINS and several vascular endothelial growth factor isoforms. Neuropilin-2 functions either as a homodimer or as a heterodimer with NEUROPILIN-1. The binding affinity of neuropilin-2 varies for different class 3 semaphorin isoforms and is dependent on the composition of the dimer. The protein also forms receptor complexes with plexins and with VEGF RECEPTORS, which alters the binding characteristics of the receptor.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Neuropilin 2; NRP2 Protein; Npn-2 Protein; Npn 2 Protein

Svensk term Neuropilin-2
Synonym på svenska
Synonym på engelska Neuropilin 2; NRP2 Protein; Npn-2 Protein; Npn 2 Protein
Engelsk term Neuropilin-2
MESH ID D039943

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.