Neuropiltrådar (Neuropil Threads)

Neuropiltrådar

Onormala vävnadsstrukturer i främst distala dendriter som tillsammans med neurofibrillnystan och senilplack bildar de tre huvudkännetecknen för Alzheimers sjukdom. Neuropiltrådar utgörs av raka och pariga spiralformade trådar, vilka består av onormalt fosforylerade, mikrotub-associerade tau-proteiner. Det har antagits att trådarna spelar en stor roll för den kognitiva försämringen i Alzheimers sjukdom.

Förklaring på engelska

Abnormal structures located chiefly in distal dendrites and, along with NEUROFIBRILLARY TANGLES and SENILE PLAQUES, constitute the three morphological hallmarks of ALZHEIMER DISEASE. Neuropil threads are made up of straight and paired helical filaments which consist of abnormally phosphorylated microtubule-associated tau proteins. It has been suggested that the threads have a major role in the cognitive impairment seen in Alzheimer disease.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Neuropil Thread

Svensk term Neuropiltrådar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Neuropil Thread
Engelsk term Neuropil Threads
MESH ID D019600

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.