Neutrogen enterokolit (Neutropenic Enterocolitis)

Neutrogen enterokolit

Ett syndrom som kännetecknas av inflammation i ILEUM, CECUM och ASCENDING COLON. Det observeras hos cancerpatienter med kemoterapi-inducerad NEUTROPENI eller hos andra immunkompromitterade individer (IMMUNKOMPROMISSERAD VÄRD).

Förklaring på engelska

A syndrome characterized by inflammation in the ILEUM, the CECUM, and the ASCENDING COLON. It is observed in cancer patients with CHEMOTHERAPY-induced NEUTROPENIA or in other immunocompromised individuals (IMMUNOCOMPROMISED HOST).

Synonym, svenska: Neutrogen enterokolit

Synonym, engelska: Neutropenic Enterocolitis; Ileocecal Syndrome

Svensk term Neutrogen enterokolit
Synonym på svenska Neutrogen enterokolit
Synonym på engelska Neutropenic Enterocolitis; Ileocecal Syndrome
Engelsk term Neutropenic Enterocolitis
MESH ID D044504

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.