NG-nitroargininmetylester (NG-Nitroarginine Methyl Ester)

NG-nitroargininmetylester

En icke-selektiv hämmare av kväveoxidsyntas. Ämnet har använts experimentellt för att framkalla högt blodtryck.

Förklaring på engelska

A non-selective inhibitor of nitric oxide synthase. It has been used experimentally to induce hypertension.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Methyl Ester, NG-Nitroarginine; NG Nitroarginine Methyl Ester; N omega-Nitro-L-arginine Methyl Ester; N omega Nitro L arginine Methyl Ester; NG-Nitro-L-Arginine Methyl Ester; Methyl Ester, NG-Nitro-L-Arginine; NG Nitro L Arginine Methyl Ester; N(G)-Nitroarginine Methyl Ester; N(omega)-Nitro-L-arginine Methyl Ester; L-NAME; N(G)-Nitro-L-arginine Methyl Ester; NG-Nitroarginine Methyl Ester, L-Orn-Isomer, Monohydrochloride; NG-Nitroarginine Methyl Ester, D-Orn-Isomer; NG Nitroarginine Methyl Ester, D Orn Isomer

Svensk term NG-nitroargininmetylester
Synonym på svenska
Synonym på engelska Methyl Ester, NG-Nitroarginine; NG Nitroarginine Methyl Ester; N omega-Nitro-L-arginine Methyl Ester; N omega Nitro L arginine Methyl Ester; NG-Nitro-L-Arginine Methyl Ester; Methyl Ester, NG-Nitro-L-Arginine; NG Nitro L Arginine Methyl Ester; N(G)-Nitroarginine Methyl Ester; N(omega)-Nitro-L-arginine Methyl Ester; L-NAME; N(G)-Nitro-L-arginine Methyl Ester; NG-Nitroarginine Methyl Ester, L-Orn-Isomer, Monohydrochloride; NG-Nitroarginine Methyl Ester, D-Orn-Isomer; NG Nitroarginine Methyl Ester, D Orn Isomer
Engelsk term NG-Nitroarginine Methyl Ester
MESH ID D019331

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.