NIH 3T3-celler (NIH 3T3 Cells)

NIH 3T3-celler

En kontinuerlig cellinje med starkt kontakthämmande egenskaper, vilken utgått från NIH Swiss mouse-embryoodlingar. Cellerna är användbara i DNA-transfektions- och transformeringsstudier.

Förklaring på engelska

A continuous cell line of high contact-inhibition established from NIH Swiss mouse embryo cultures. The cells are useful for DNA transfection and transformation studies. (From ATCC [Internet]. Virginia: American Type Culture Collection; c2002 [cited 2002 Sept 26]. Available from http://www.atcc.org/)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 3T3 Cell, NIH; Cell, NIH 3T3; Cells, NIH 3T3; NIH 3T3 Cell; NIH-3T3 Cells; Cell, NIH-3T3; Cells, NIH-3T3; NIH-3T3 Cell; 3T3 Cells, NIH

Svensk term NIH 3T3-celler
Synonym på svenska
Synonym på engelska 3T3 Cell, NIH; Cell, NIH 3T3; Cells, NIH 3T3; NIH 3T3 Cell; NIH-3T3 Cells; Cell, NIH-3T3; Cells, NIH-3T3; NIH-3T3 Cell; 3T3 Cells, NIH
Engelsk term NIH 3T3 Cells
MESH ID D041681

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.