Nikotinblockerare (Nicotinic Antagonists)

Nikotinblockerare

Preparat som binder till kolinerga nikotinreceptorer och blockerar verkan av acetylkolin eller kolinerga stimulerare. Nikotinantagonister blockerar synaptisk överföring vid autonoma ganglier, skelettmusklernas nerv-muskelförbindelse och vid det centrala nervsystemets nikotinsynapser.

Förklaring på engelska

Drugs that bind to nicotinic cholinergic receptors (RECEPTORS, NICOTINIC) and block the actions of acetylcholine or cholinergic agonists. Nicotinic antagonists block synaptic transmission at autonomic ganglia, the skeletal neuromuscular junction, and at central nervous system nicotinic synapses.

Synonym, svenska: Nikotinantagonister

Synonym, engelska: Antagonists, Nicotinic

Svensk term Nikotinblockerare
Synonym på svenska Nikotinantagonister
Synonym på engelska Antagonists, Nicotinic
Engelsk term Nicotinic Antagonists
MESH ID D018733

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.