Nikotinstimulerare (Nicotinic Agonists)

Nikotinstimulerare

Preparat som binder till och aktiverar kolinerga nikotinreceptorer. Nikotinagonister utövar sin verkan på postganglienikotinreceptorer, vid nerveffektorknutpunkter i det perifera nervsystemet och på nikotinreceptorer i det centrala nervsystemet. Medel som verkar som depolariserande nerv-muskelblockerare räknas in här eftersom de aktiverar nikotinreceptorer, trots att de används kliniskt för att blockera nikotinöverföring.

Förklaring på engelska

Drugs that bind to and activate nicotinic cholinergic receptors (RECEPTORS, NICOTINIC). Nicotinic agonists act at postganglionic nicotinic receptors, at neuroeffector junctions in the peripheral nervous system, and at nicotinic receptors in the central nervous system. Agents that function as neuromuscular depolarizing blocking agents are included here because they activate nicotinic receptors, although they are used clinically to block nicotinic transmission.

Synonym, svenska: Nikotinagonister

Synonym, engelska: Agonists, Nicotinic; Cholinergic Agonists, Nicotinic; Agonists, Nicotinic Cholinergic; Nicotinic Cholinergic Agonists; Nicotinic Agonist; Agonist, Nicotinic; Cholinergic Agonist, Nicotinic; Agonist, Nicotinic Cholinergic; Nicotinic Cholinergic Agonist

Svensk term Nikotinstimulerare
Synonym på svenska Nikotinagonister
Synonym på engelska Agonists, Nicotinic; Cholinergic Agonists, Nicotinic; Agonists, Nicotinic Cholinergic; Nicotinic Cholinergic Agonists; Nicotinic Agonist; Agonist, Nicotinic; Cholinergic Agonist, Nicotinic; Agonist, Nicotinic Cholinergic; Nicotinic Cholinergic Agonist
Engelsk term Nicotinic Agonists
MESH ID D018722

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.