Nipahvirus (Nipah Virus)

Nipahvirus

En art av Henipavirus, nära besläktat med Hendravirus, som uppstod på Malaysiahalvön 1998. Viruset ger upphov till allvarlig, febrig virusencefalit hos människor samt även encefalit och luftvägsinfektioner hos grisar. Fladdermöss av släktet Pteropus utgör det naturliga värddjuret.

Förklaring på engelska

A species of HENIPAVIRUS, closely related to HENDRA VIRUS, which emerged in Peninsular Malaysia in 1998. It causes a severe febrile VIRAL ENCEPHALITIS in humans and also encephalitis and RESPIRATORY TRACT INFECTIONS in pigs. Fruit bats (PTEROPUS) are the natural host.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nipah Viruses; Virus, Nipah; Viruses, Nipah

Svensk term Nipahvirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nipah Viruses; Virus, Nipah; Viruses, Nipah
Engelsk term Nipah Virus
MESH ID D045405

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.