Nitella (Nitella)

Nitella

Ett algsläkte av familjen Characeae. De finns i grunt till djupt mjukt eller surt vatten och kärr.

Förklaring på engelska

A genus of green plants in the family CHARACEAE, phylum STREPTOPHYTA. They are found in shallow to deep waters of soft water or acid lakes and bogs.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nitellas

Svensk term Nitella
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nitellas
Engelsk term Nitella
MESH ID D044443

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.