Nitroarginin (Nitroarginine)

Nitroarginin

En kväveoxidsyntashämmare som visat sig kunna förhindra glutamattoxicitet. Nitroarginin har provats experimentellt för sin förmåga att förhindra ammoniaktoxicitet och ammoniakutlösta förändringar i hjärnans energi- och ammoniakmetaboliter.

Förklaring på engelska

An inhibitor of nitric oxide synthetase which has been shown to prevent glutamate toxicity. Nitroarginine has been experimentally tested for its ability to prevent ammonia toxicity and ammonia-induced alterations in brain energy and ammonia metabolites. (Neurochem Res 1995:200(4):451-6)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: NOARG; omega-Nitroarginine; omega Nitroarginine; NO2Arg; NG-Nitro-L-Arginine; NG Nitro L Arginine; N(omega)-Nitroarginine; NG-Nitroarginine; NG Nitroarginine; N(G)-Nitroarginine; N omega-Nitro-L-Arginine; N omega Nitro L Arginine; omega-Nitro-L-Arginine, N

Svensk term Nitroarginin
Synonym på svenska
Synonym på engelska NOARG; omega-Nitroarginine; omega Nitroarginine; NO2Arg; NG-Nitro-L-Arginine; NG Nitro L Arginine; N(omega)-Nitroarginine; NG-Nitroarginine; NG Nitroarginine; N(G)-Nitroarginine; N omega-Nitro-L-Arginine; N omega Nitro L Arginine; omega-Nitro-L-Arginine, N
Engelsk term Nitroarginine
MESH ID D019335

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.