Nitrosomonas europaea (Nitrosomonas europaea)

Nitrosomonas europaea

Typarten av släktet Nitrosomonas, en gramnegativ, kemolitotrof bakterie som oxiderar ammonium till nitrit. Den finns i jord, avlopp, sötvatten och på byggnader, särskilt i förorenade områden med höga halter av kväveföreningar.

Förklaring på engelska

The type species of the genus NITROSOMONAS, a gram-negative chemolithotroph that oxidizes ammonia to nitrite. It is found in soil, sewage, freshwater, and on building walls, and especially in polluted areas where air contains high levels of nitrogen compounds.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Nitrosomonas europaea
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Nitrosomonas europaea
MESH ID D043370

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.