Njurartärhinder (Renal Artery Obstruction)

Njurartärhinder

Förträngning eller tilltäppning av njurartären eller artärerna. En vanlig orsak är ateroskleros, fibromuskulär dysplasi, trombos, emboli eller yttre hoptryckning. Det minskade genomflödet kan leda till njurhypertoni.

Förklaring på engelska

Narrowing or occlusion of the RENAL ARTERY or arteries. It is due usually to ATHEROSCLEROSIS; FIBROMUSCULAR DYSPLASIA; THROMBOSIS; EMBOLISM, or external pressure. The reduced renal perfusion can lead to renovascular hypertension (HYPERTENSION, RENOVASCULAR).

Synonym, svenska: Njurartärobstruktion; Njurartärstenos

Synonym, engelska: Obstruction, Renal Artery; Obstructions, Renal Artery; Renal Artery Obstructions; Renal Artery Stenosis; Renal Artery Stenoses; Stenoses, Renal Artery; Stenosis, Renal Artery

Svensk term Njurartärhinder
Synonym på svenska Njurartärobstruktion; Njurartärstenos
Synonym på engelska Obstruction, Renal Artery; Obstructions, Renal Artery; Renal Artery Obstructions; Renal Artery Stenosis; Renal Artery Stenoses; Stenoses, Renal Artery; Stenosis, Renal Artery
Engelsk term Renal Artery Obstruction
MESH ID D012078

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.