Njurcirkulation (Renal Circulation)

Njurcirkulation

Blodflödet genom njurarnas kärl.

Förklaring på engelska

The circulation of the BLOOD through the vessels of the KIDNEY.

Synonym, svenska: Renal cirkulation; Renalt blodflöde

Synonym, engelska: Circulation, Renal; Circulation, Kidney; Kidney Circulation; Renal Blood Flow; Blood Flow, Renal; Flow, Renal Blood

Svensk term Njurcirkulation
Synonym på svenska Renal cirkulation; Renalt blodflöde
Synonym på engelska Circulation, Renal; Circulation, Kidney; Kidney Circulation; Renal Blood Flow; Blood Flow, Renal; Flow, Renal Blood
Engelsk term Renal Circulation
MESH ID D012079

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.