Nootropa medel (Nootropic Agents)

Nootropa medel

Läkemedel avsedda att underlätta inlärning eller minne, och särskilt för att förerbygga kognitiva försämringar till följd av demens. Dessa medel har en rad verkningsmekanismer. Inga kraftfullt verkande nootropa läkemedel har hittills godkänts för allmänt bruk, men flera är under prövning.

Förklaring på engelska

Drugs used to specifically facilitate learning or memory, particularly to prevent the cognitive deficits associated with dementias. These drugs act by a variety of mechanisms.

Synonym, svenska: Nootropika; Kognitiva förstärkare

Synonym, engelska: Agents, Nootropic; Nootropics; Nootropic; Anti-Dementia Agents; Agents, Anti-Dementia; Anti Dementia Agents; Procognitive Agents; Agents, Procognitive; Nootropic Agent; Agent, Nootropic; Nootropic Drugs; Drugs, Nootropic; Antidementia Agent; Agent, Antidementia; Cognitive Enhancer; Enhancer, Cognitive; Nootropic Drug; Drug, Nootropic; Procognitive Agent; Agent, Procognitive; Antidementia Agents; Agents, Antidementia; Cognitive Enhancers; Enhancers, Cognitive; Anti-Dementia Agent; Agent, Anti-Dementia; Anti Dementia Agent

Svensk term Nootropa medel
Synonym på svenska Nootropika; Kognitiva förstärkare
Synonym på engelska Agents, Nootropic; Nootropics; Nootropic; Anti-Dementia Agents; Agents, Anti-Dementia; Anti Dementia Agents; Procognitive Agents; Agents, Procognitive; Nootropic Agent; Agent, Nootropic; Nootropic Drugs; Drugs, Nootropic; Antidementia Agent; Agent, Antidementia; Cognitive Enhancer; Enhancer, Cognitive; Nootropic Drug; Drug, Nootropic; Procognitive Agent; Agent, Procognitive; Antidementia Agents; Agents, Antidementia; Cognitive Enhancers; Enhancers, Cognitive; Anti-Dementia Agent; Agent, Anti-Dementia; Anti Dementia Agent
Engelsk term Nootropic Agents
MESH ID D018697

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.