Normalvärden (Reference Values)

Normalvärden

Omfång eller frekvensfördelning av mätvärden i en population (organismer, organ, saker) som inte valts ut för förekomst av sjukdom eller avvikelser.

Förklaring på engelska

The range or frequency distribution of a measurement in a population (of organisms, organs or things) that has not been selected for the presence of disease or abnormality.

Synonym, svenska: Referensvärden

Synonym, engelska: Reference Value; Value, Reference; Values, Reference; Normal Range; Normal Ranges; Range, Normal; Ranges, Normal; Normal Values; Normal Value; Value, Normal; Values, Normal; Reference Ranges; Range, Reference; Ranges, Reference; Reference Range

Svensk term Normalvärden
Synonym på svenska Referensvärden
Synonym på engelska Reference Value; Value, Reference; Values, Reference; Normal Range; Normal Ranges; Range, Normal; Ranges, Normal; Normal Values; Normal Value; Value, Normal; Values, Normal; Reference Ranges; Range, Reference; Ranges, Reference; Reference Range
Engelsk term Reference Values
MESH ID D012016

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.