Notophthalmus (Notophthalmus)

Notophthalmus

Ett släkte vattenödlor av familjen Salamandridae som förekommer i Nordamerika, öster om 100. längdgraden. En vanlig art är Notophtalmus viridescens.

Förklaring på engelska

A genus of newts of the Salamandridae family found in North America in areas east of the 100th meridian. A common species is NOTOPHTHALMUS VIRIDESCENS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Notophthalmus
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Notophthalmus
MESH ID D019185

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.