Nucleus ruber (Red Nucleus)

Nucleus ruber

En gulrosa del av mitthjärnan belägen i det rostrala mesencefalontegmentet. Den tar emot ett stort utskott från den motsatta sidan av lillhjärnan via den övre lillhjärnsskänkeln och ett utskott från motorbarken på sin egen sida.

Förklaring på engelska

A pinkish-yellow portion of the midbrain situated in the rostral mesencephalic tegmentum. It receives a large projection from the contralateral half of the CEREBELLUM via the superior cerebellar peduncle and a projection from the ipsilateral MOTOR CORTEX.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nucleus, Red; Nucleus Ruber

Svensk term Nucleus ruber
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nucleus, Red; Nucleus Ruber
Engelsk term Red Nucleus
MESH ID D012012

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.