Nucleus supraopticus (Supraoptic Nucleus)

Nucleus supraopticus

Hypotalamuskärna ovanför början av den optiska nervbanan.

Förklaring på engelska

Hypothalamic nucleus overlying the beginning of the OPTIC TRACT.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nucleus, Supraoptic; Nucleus Supraopticus; Supraopticus, Nucleus; Supraoptic Nucleus of Hypothalamus; Hypothalamus Supraoptic Nucleus; Accessory Supraoptic Group; Accessory Supraoptic Groups; Group, Accessory Supraoptic; Groups, Accessory Supraoptic; Supraoptic Group, Accessory; Supraoptic Groups, Accessory

Svensk term Nucleus supraopticus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nucleus, Supraoptic; Nucleus Supraopticus; Supraopticus, Nucleus; Supraoptic Nucleus of Hypothalamus; Hypothalamus Supraoptic Nucleus; Accessory Supraoptic Group; Accessory Supraoptic Groups; Group, Accessory Supraoptic; Groups, Accessory Supraoptic; Supraoptic Group, Accessory; Supraoptic Groups, Accessory
Engelsk term Supraoptic Nucleus
MESH ID D013495

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.