Nucleus tegmentalis pedunculopontinus (Pedunculopontine Tegmental Nucleus)

Nucleus tegmentalis pedunculopontinus

Tät cellgrupp i det bakre pontomesencefalontegmentet som spelar en roll i den funktionella organisationen av de basala ganglierna och i moduleringen av de talamokortikala nervcellerna.

Förklaring på engelska

Dense collection of cells in the caudal pontomesencephalic tegmentum known to play a role in the functional organization of the BASAL GANGLIA and in the modulation of the thalamocortical neuronal system.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nucleus, Pedunculopontine Tegmental; Tegmental Nucleus, Pedunculopontine; Nucleus Tegmentalis Pedunculopontinus

Svensk term Nucleus tegmentalis pedunculopontinus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nucleus, Pedunculopontine Tegmental; Tegmental Nucleus, Pedunculopontine; Nucleus Tegmentalis Pedunculopontinus
Engelsk term Pedunculopontine Tegmental Nucleus
MESH ID D045042

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.