Nukleinsyrasynteshämmare (Nucleic Acid Synthesis Inhibitors)

Nukleinsyrasynteshämmare

Kemiska föreningar som blockerar cellers produktion av DNA eller RNA.

Förklaring på engelska

Compounds that inhibit cell production of DNA or RNA.

Synonym, svenska: Nukleinsyrasyntesinhibitorer; RNA-synteshämmare; RNA-syntesinhibitorer; DNA-polymerashämmare; DNA-polymerasinhibitorer; DNA-synteshämmare; DNA-syntesinhibitatorer

Synonym, engelska: Inhibitors, Nucleic Acid Synthesis; Nucleic Acid Synthesis Inhibitor; RNA Synthesis Inhibitors; Synthesis Inhibitors, RNA; Inhibitors, RNA Synthesis; RNA Synthesis Inhibitor; Inhibitor, RNA Synthesis; Synthesis Inhibitor, RNA; DNA Polymerase Inhibitors; Inhibitors, DNA Polymerase; Polymerase Inhibitors, DNA; DNA Polymerase Inhibitor; Inhibitor, DNA Polymerase; Polymerase Inhibitor, DNA; DNA Synthesis Inhibitors; Synthesis Inhibitors, DNA; Inhibitors, DNA Synthesis; DNA Synthesis Inhibitor; Inhibitor, DNA Synthesis; Synthesis Inhibitor, DNA

Svensk term Nukleinsyrasynteshämmare
Synonym på svenska Nukleinsyrasyntesinhibitorer; RNA-synteshämmare; RNA-syntesinhibitorer; DNA-polymerashämmare; DNA-polymerasinhibitorer; DNA-synteshämmare; DNA-syntesinhibitatorer
Synonym på engelska Inhibitors, Nucleic Acid Synthesis; Nucleic Acid Synthesis Inhibitor; RNA Synthesis Inhibitors; Synthesis Inhibitors, RNA; Inhibitors, RNA Synthesis; RNA Synthesis Inhibitor; Inhibitor, RNA Synthesis; Synthesis Inhibitor, RNA; DNA Polymerase Inhibitors; Inhibitors, DNA Polymerase; Polymerase Inhibitors, DNA; DNA Polymerase Inhibitor; Inhibitor, DNA Polymerase; Polymerase Inhibitor, DNA; DNA Synthesis Inhibitors; Synthesis Inhibitors, DNA; Inhibitors, DNA Synthesis; DNA Synthesis Inhibitor; Inhibitor, DNA Synthesis; Synthesis Inhibitor, DNA
Engelsk term Nucleic Acid Synthesis Inhibitors
MESH ID D019384

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.