Nukleokapsid (Nucleocapsid)

Nukleokapsid

Ett protein-nukleinsyrakomplex som utgör delar av en eller en hel viruspartikel. Det består av en kapsid (ett hölje) och en innesluten aminosyra. Beroende på vilket virus det gäller, kan nukleokapsiden vara en naken kärna eller omgiven av ett membran.

Förklaring på engelska

A protein-nucleic acid complex which forms part or all of a virion. It consists of a CAPSID plus enclosed nucleic acid. Depending on the virus, the nucleocapsid may correspond to a naked core or be surrounded by a membranous envelope.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nucleocapsids

Svensk term Nukleokapsid
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nucleocapsids
Engelsk term Nucleocapsid
MESH ID D019251

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.