Nukleosidtrifosfatas (Nucleoside-Triphosphatase)

Nukleosidtrifosfatas

Ett enzym som katalyserar hydrolys av nukleosidtrifosfater till nukleosiddifosfater. Det kan även katalysera hydrolysen av nukleotidtrifosfater, difosfater, tiamindifosfater och FAD. Nukleosidtrifosfatfosfohydrolaser I och II är undertyper som framför allt förekommer i virus. EC 3.6.1.15.

Förklaring på engelska

An enzyme which catalyzes the hydrolysis of nucleoside triphosphates to nucleoside diphosphates. It may also catalyze the hydrolysis of nucleotide triphosphates, diphosphates, thiamine diphosphates and FAD. The nucleoside triphosphate phosphohydrolases I and II are subtypes of the enzyme which are found mostly in viruses.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nucleosidetriphosphatase; Nucleoside Triphosphate Phosphohydrolase; Phosphohydrolase, Nucleoside Triphosphate; Triphosphate Phosphohydrolase, Nucleoside; NTPase; Nucleoside Triphosphatase; Triphosphatase, Nucleoside; Nucleoside Triphosphate Phosphohydrolase II; Nucleoside Triphosphate Phosphohydrolase I

Svensk term Nukleosidtrifosfatas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nucleosidetriphosphatase; Nucleoside Triphosphate Phosphohydrolase; Phosphohydrolase, Nucleoside Triphosphate; Triphosphate Phosphohydrolase, Nucleoside; NTPase; Nucleoside Triphosphatase; Triphosphatase, Nucleoside; Nucleoside Triphosphate Phosphohydrolase II; Nucleoside Triphosphate Phosphohydrolase I
Engelsk term Nucleoside-Triphosphatase
MESH ID D043583

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.