Nyckelbensartär (Subclavian Artery)

Nyckelbensartär

Artär som härrör från den arm-huvudartär på höger sida och från aortabågen på vänster sida. Den distribuerar till hals, toraxvägg, ryggmärg, hjärnan, hjärnhinnor och övre extremiteten.

Förklaring på engelska

Artery arising from the brachiocephalic trunk on the right side and from the arch of the aorta on the left side. It distributes to the neck, thoracic wall, spinal cord, brain, meninges, and upper limb.

Synonym, svenska: Arteria subclavia

Synonym, engelska: Arteries, Subclavian; Artery, Subclavian; Subclavian Arteries

Svensk term Nyckelbensartär
Synonym på svenska Arteria subclavia
Synonym på engelska Arteries, Subclavian; Artery, Subclavian; Subclavian Arteries
Engelsk term Subclavian Artery
MESH ID D013348

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.