Nysning (Sneezing)

Nysning

Den plötsliga, kraftfulla, ofrivilliga utvisningen av luft från näsan och munnen orsakad av irritation i slemhinnorna i övre luftvägarna.

Förklaring på engelska

The sudden, forceful, involuntary expulsion of air from the NOSE and MOUTH caused by irritation to the MUCOUS MEMBRANES of the upper RESPIRATORY TRACT.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sneezings

Svensk term Nysning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sneezings
Engelsk term Sneezing
MESH ID D012912

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.