O-antigener (O Antigens)

O-antigener

Lipopolysackarid-protein somatiska antigener, vanligtvis från gramnegativa bakterier, viktiga i den serologiska klassificering av enteriska baciller. De O-specifika kedjorna bestämmer specificiteten hos O-antigener för en given serotyp. O-antigener är den immundominerande delen av lipopolysackaridmolekylen i den intakta bakteriecellen. (Från Singleton & Sainsbury, Ordbok [publikationstyp] för mikrobiologi och molekylärbiologi, 2d ed)

Förklaring på engelska

The lipopolysaccharide-protein somatic antigens, usually from gram-negative bacteria, important in the serological classification of enteric bacilli. The O-specific chains determine the specificity of the O antigens of a given serotype. O antigens are the immunodominant part of the lipopolysaccharide molecule in the intact bacterial cell. (From Singleton & Sainsbury, Dictionary of Microbiology and Molecular Biology, 2d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Antigens, O; O Antigen, Bacterial; Antigen, Bacterial O; Bacterial O Antigen; O-Specific Polysaccharides; O Specific Polysaccharides; Polysaccharides, O-Specific; O-Antigens; O-Specific Polysaccharide; O Specific Polysaccharide; Polysaccharide, O-Specific; O-Antigen; O Antigen; Antigen, O

Svensk term O-antigener
Synonym på svenska
Synonym på engelska Antigens, O; O Antigen, Bacterial; Antigen, Bacterial O; Bacterial O Antigen; O-Specific Polysaccharides; O Specific Polysaccharides; Polysaccharides, O-Specific; O-Antigens; O-Specific Polysaccharide; O Specific Polysaccharide; Polysaccharide, O-Specific; O-Antigen; O Antigen; Antigen, O
Engelsk term O Antigens
MESH ID D019081

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.