Obligatorisk rapportering (Mandatory Reporting)

Obligatorisk rapportering

Lagstadgat krav på att angivna typer av information som erhållits av yrkespersonal eller institutioner i deras arbetsutövning skall rapporteras till vederbörande myndighet.

Förklaring på engelska

A legal requirement that designated types of information acquired by professionals or institutions in the course of their work be reported to appropriate authorities.

Synonym, svenska: Anmälningsskyldighet; Missbruksrapportering

Synonym, engelska: Reporting, Mandatory; Abuse Reporting; Reporting, Abuse

Svensk term Obligatorisk rapportering
Synonym på svenska Anmälningsskyldighet; Missbruksrapportering
Synonym på engelska Reporting, Mandatory; Abuse Reporting; Reporting, Abuse
Engelsk term Mandatory Reporting
MESH ID D019221

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.