Obligatorisk testning (Mandatory Testing)

Obligatorisk testning

Hälsokontroller som krävs av statliga eller andra myndigheter för diagnos av specificerade sjukdomstillstånd. Testningen är oftast begränsad till vissa grupper, som sjukvårdspersonal, militär personal, fångar eller i samband med äktenskapsprövning eller donatorscreening.

Förklaring på engelska

Testing or screening required by federal, state, or local law or other agencies for the diagnosis of specified conditions. It is usually limited to specific populations such as categories of health care providers, members of the military, and prisoners or to specific situations such as premarital examinations or donor screening.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Testing, Mandatory; Mandatory Screening; Screening, Mandatory

Svensk term Obligatorisk testning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Testing, Mandatory; Mandatory Screening; Screening, Mandatory
Engelsk term Mandatory Testing
MESH ID D018580

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.