Ochnaceae (Ochnaceae)

Ochnaceae

Ett växtsläkte (träd och buskar) i ordningen Theales och klassen Magnoliopsida, vars medlemmar har vintergröna, skiftesvis sittande blad.

Förklaring på engelska

A plant family of the order THEALES, subclass Dilleniidae, class Magnoliopsida that have evergreen, alternate leaves.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ouratea; Ourateas; Sauvagesia; Sauvagesias; Ochna; Ochnas

Svensk term Ochnaceae
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ouratea; Ourateas; Sauvagesia; Sauvagesias; Ochna; Ochnas
Engelsk term Ochnaceae
MESH ID D043842

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.