Ochrobactrum (Ochrobactrum)

Ochrobactrum

Ett släkte av familjen Brucellaceae med obligat aeroba, gramnegativa, jämntjocka stavar med rundade ändar.

Förklaring på engelska

A genus of the family BRUCELLACEAE comprising obligately aerobic gram-negative rods with parallel sides and rounded ends.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Ochrobactrum
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Ochrobactrum
MESH ID D042041

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.