Ochromonas (Ochromonas)

Ochromonas

Ett släkte guldalger av familjen Ochromonadaceae som framför allt påträffas i sötvatten. De har två olikstora flageller och är heterotrofa.

Förklaring på engelska

A genus of GOLDEN-BROWN ALGAE in the family Ochromonadaceae, found mostly in freshwater. They bear two unequal FLAGELLA and are heterotrophic.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Ochromona

Svensk term Ochromonas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Ochromona
Engelsk term Ochromonas
MESH ID D044663

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.